Bli medlem i Ung Vänster!

Ung Vänster är Vänsterpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialistiskt och feministiskt förbund som består av ungdomar som vill kämpa för ett bättre liv, för rättvisa och solidaritet. Ung Vänster behöver bli fler och starkare och därför vill vi ha fler medlemmar. Men att bli medlem i Ung Vänster kan också betyda mycket för den som går med. Det är något speciellt att tillsammans med andra kämpa för det man tror på, att diskutera frågor man är intresserad av med likasinnade, att utveckla sig själv och att bli en av dem som gör skillnad.

Är du ny medlem som söker sig till oss så bjuder vi på din medlemsavgift. Detta gäller bara ditt första år i Ung Vänster. är du medlem sedan tidigare så ska du betala medlemsavgift en gång per år. Det finns en del olika sätt att betala in medlemsavgiften på.

POSTGIRO
Dels så kan man sätta in 100 kr (om man är studerande eller arbetslös) eller 200 kr (om man arbetar) på plusgirokonto 723726-6. Glöm inte att skriva ditt namn, din adress och ditt födelseår.

SMS
Du kan också bli medlem genom att skicka ett sms till nr 72550 med texten: UNGV MEDLEM + ditt namn och adress. Kostnaden för det är 50 kr + eventuell trafikkostnad.

Hur gammal måste man vara för att gå med?

Vi har ingen åldersgräns åt varken det ena eller andra hållet, det är upp till en själv att avgöra när man vill gå med och när man börjar känna sig för gammal och hellre vill vara med i vänsterpartiet.

Vill du gå ur Ung Vänster, skicka ditt namn och adress i ett mejl till oss där du uppger att du vill gå ur. Kontakta oss om du har några frågor:

Telefon: 08 - 654 31 00
E-post: info@ungvanster.se

  1.